Zin om deze afbeelding te delen ? Ga je gang!

Citaat uit Albert Camus’ roman “La Peste” tegen einde van deel II.

De volledige formulering is als volgt:  “C’est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté.”
of in het Nederlands: ‘Het is een lachwekkend idee , maar de enige manier om de pest te bestrijden is eerlijkheid.’

“La Peste” is een reflectie, vanuit een ver perspectief, op het verzet van de mens tegen fysieke en morele vernietiging, maar tegelijkertijd vormt het een belangrijk onderdeel in de filosofie van Camus, omgaan met absurditeit.
Het absurde staat centraal in de filosofie van Camus. Het komt voort uit de vergelijking van de gerechtvaardigde zoektocht naar betekenis door de mens en de zinloosheid van de wereld. (1)

(1) Annemarie Pieper: Die Gegenwart des Absurden. Studien zu Albert Camus.

M. Zahren, mei 2020
 
 
 

Grasduinen in de citaten op onze site