Zin om deze afbeelding te delen ? Ga je gang!

Als mensen de overheid laten beslissen
welk voedsel ze eten
en welke medicijnen ze nemen, 
zullen hun lichamen spoedig in een 
even droevige toestand zijn
als de zielen van degenen 
die leven onder tirannie.

Deze quote wordt toegeschreven aan Thomas Jefferson. De Jefferson Monticello (Jefferson Estate) geeft uitleg: 

Dit citaat is nooit in de bovenstaande vorm in een van Jefferson’s documenten gevonden (De vroegste verschijning van het citaat hiernaast in druk is van 1997). Het is hoogstwaarschijnlijk een parafrase van Jefferson’s verklaring in Notes on the State of Virginia: “Was the government to prescribe to us our medicine and diet, our bodies would be in such keeping as our souls are now.”  Of in het Nederlands: “Als de regering ons ons medicijn en dieet voorschreef, zouden onze lichamen in dezelfde staat verkeren als onze ziel nu.” 

bron: The Jefferson Monticello