Boekbespreking | Bestaansrecht - Maarten A Oversier

Bestaansrecht

Taal: Nederlands
Prijs: 29,95 €


Ontvang speciaal een gesigneerd exemplaar bij bestelling op de website van Maarten A Oversier

 

Een passage uit het boek

“… het helpen sterven van een oude persoonlijkheid betreft één van de essenties van reïncarnatietherapie. Het betreft dan actualisaties van oude gebeurtenissen die ooit niet tot een goed einde zijn gebracht. Hoe waardevol zou dat zijn wanneer we dat als zodanig zouden leren herkennen?

Dit is vergelijkbaar met een grondprincipe van de klassieke homeopathie, dat een minimale hoeveelheid energie nodig is van de stof die de oorspronkelijke pijn deed veroorzaken, om jezelf, je systeem, nu juist tot genezing te activeren.

Binnen dit vakgebied spreekt men van ‘miasma’ (en ‘nosoden’ n.v.d.r.)

Zij vertegenwoordigen de middelen van de overerfbare ‘besmettingen’ die steeds dezelfde thema’s kunnen doen ontwaken van generatie tot generatie.

Alle antwoorden zitten in jezelf, zegt ieder wijs mens….”

Ik wil hier graag een boeiend boek aanbevelen van Maarten Oversier, getiteld “Bestaansrecht”.

In het eerste deel van het boek brengt Oversier verslagen van sessies uit zijn praktijk. De auteur heeft het daarbij onder andere over trauma’s opgedaan tijdens de 1ste en 2de wereldoorlog. In één van de voorbeelden heeft hij het over een vrouw die nu lijdt aan een hardnekkige vorm van psoriasis, iets wat teruggaat naar WO I waarin ze – toen als soldaat en dus in een vorig leven overlijdt aan een mosterdgasaanval. In haar “vorig leven” dronk ze veel te veel alcohol, het effect dat dit had op zijn huid komt nu terug in de vorm van psoriasis. De psoriasis wordt geheeld in de besproken sessie, de energie wordt bewust gemaakt en ja, de psoriasis verdwijnt na enkele tijd totaal.

Een ander voorval is van een man met nierproblemen. In WO2, tijdens zijn vorig leven, werd zijn nier kapotgeschoten. In deze incarnatie komt de man terecht in een familie met nierkwalen, want “dit trauma wil geheeld worden”, door de sessies geneest hij totaal van zijn nierfalen. De vele intrigerende verhalen openen je blik, leiden tot begrip en inzicht in hoe een ziekte of psychisch lijden het gevolg kan zijn van onverwerkte trauma’s en laten zien dat door Licht, en bewustzijn in te brengen, je kan genezen. 

Ook trauma’s van voorouders spelen hier een grote rol. In workshops die Oversier onlangs gaf in Oostkamp, toonde hij middels een sessie aan dat een overgrootmoeder geheeld kon worden door de sessie die een achterkleinkind onderging, hetgeen als een bevrijding werd ervaren. 

Oversier legt uit hoe mensonterende situaties, zoals oorlog, honger, armoede opzettelijk gecreëerd worden, om de mens te beletten zijn ware aard en essentie te kennen. Immers als je onverwerkte trauma’s meedraagt, en dat doen we bijna allen, kunnen we overleven maar niet tot onze ware spirituele kern komen.

Oversier heeft het daarnaast ook over orgaandonatie, de negatieve invloed van religies en vooral van de katholieke kerk, de invloed van moderne technologie als smartphone, de Cloud enz. Telkens haalt hij concrete sessies uit zijn praktijk aan.

Aanrader

Dit boek zou elk individu moeten lezen in zijn leven, omdat je zo nieuwsgierig wordt naar antwoorden op vragen over gezondheidsproblemen, obsessies, moeilijkheden allerhande. Als je de moeite doet op onderzoek uit te gaan, kan je ontdekken dat het antwoord in jezelf ligt en er altijd liefde is die dit kan helen. 

Oversier bespreekt ook de mooie samenwerking die er kan zijn tussen homeopathie en regressiewerk. Hij benoemt een paar voorbeelden waarin hij verduidelijkt dat de thema’s waardoor je een homeopathisch middel kan vinden, terug te vinden kunnen zijn in een vorig leven, of leven van voorouders. Wat nu aan je aandacht voorbijgaat, kan door zo’n opheldering wel relevant zijn. Zo is er het voorbeeld van iemand die in zijn vorig leven gestorven is in een gaskamer tijdens WO II , waarbij een homeopathisch middel het verstikkingsgevoel kon genezen in dit leven.

Trouwens, Oversiers’ motto is , “wie zich het verleden niet wil of kan herinneren die zal de kwetsuren van het verleden herhalen en de thema’s daarrond.”

We blijven in al onze levens de thema’s herhalen, die ooit ontstaan zijn, en niet geheeld werden; die door een onbewust sterven, niet geheel beleefd zijn of weggestopt zijn in het onbewuste, in het celgeheugen. Ook gedachten, overtuigingen, gevoelens kunnen blijven hangen in het onbewuste en het leven voor een stuk bepalen. 

De ziel wordt niet geheel vrij, en er blijven stukken kleven aan het DNA, waardoor je telkens en telkens opnieuw hetzelfde thema dient te verwerken. Het komt terug tot het moment dat er bewustzijn en Licht komt en je bevrijd wordt. Ziekte en gezondheid hangen samen met het onder ogen willen zien van het totale plaatje van jezelf. 

Ook wat in de voorouderlijke lijnen niet verwerkt was, geheim gehouden werd, door schaamte, schuldgevoel enz, kan doorwerken in dit leven, en je helpt dan niet alleen je voorouders, maar ook alle volgende generaties om een beter en gezonder leven te kunnen leiden.

Door het boek besef je dat het leven ook gemakkelijk kan zijn, zonder ziekte. Als je wil geconfronteerd worden met je pijn en kwetsuren, als je op zoek wil gaan naar antwoorden, en heling, het toont ook aan dat liefde alom tegenwoordig is.  

Maarten zal in het volgend jaar Belgische therapeuten opleiden, en dat brengt hoop en weer een nieuwe mogelijkheid om met dit prachtig medium hier in Vlaanderen meer bewustwording en heling te brengen.