Boekbespreking | Secret Lantanides - Jan Scholten

Secret Lantanides

 

Taal: Engels
Prijs: 62,oo € bij Merlijn Boekhandel of Narayana Verlag
Pagina’s: 512
Binding Hardback
EAN 9074817165

Uitgeverij  Alonnissos (2015)

Flappentekst:
Secret Lanthanides describes the use of the Lanthanides and their salts in health and disease. It describes persons in a Lanthanide state and the cure with homeopathic potencies.

The Lanthanides are elements of the periodic system with atom number 57 till 73. The have strong electro-magnetic and light properties.
Autonomy is a major theme, hence the subtitle Road to independence.
The search for freedom can lead to a spiritual development and desire for self-control. The Lanthanides are needed for leading ones own life, going ones own way. Its the road to individuality and individuation.
The psychological separation is physically reflected in the immune system and auto-immune diseases. The immune system separates own tissue from foreign substances, it has to find out what own.

It is indeed a pleasure and honor to write this foreword to Jan Scholten’s latest work, The Secret Lanthanides. I am sure that like his earlier works, this one too will be very useful to the profession. The smile on the face of a successfully treated case is the main reward for such work.
Rajan Sankaran

Jan Scholtens discovery of the Lanthanides as homeopathic remedies has given us even more tools to cure profound pathology. After hearing his initial lectures on the Lanthanides and, subsequently prescribing some of them, I am delighted by the curative results.
Louis Klein

 

Het voelt een beetje vreemd, een korte bespreking van een boek dat ik al 16 jaar gebruik, en beschouw als een standaardwerk in de homeopathie.

Zoals Rajan Sankaran, die trouwens een voorwoord heeft in dit boek, ‘Sensation Refined’ schreef, een vervolg op zijn eerdere publicaties, kan je dit ook als een verder uitdiepen zien van de ideeën ontwikkeld in ‘Homeopathie en de elementen’. Er wordt een heel specifieke groep middelen besproken, de lanthaniden, “verborgen” metalen in ertsen met andere elementen. Rare earth metals is het Engelse begrip voor deze bijzondere middelen.

4 jaar voorbereiding gingen eraan vooraf, waarin de ideeën zich langzamerhand ontwikkelden.
Met individuele provings (geneesmiddelenproeven) en provings in groep. Ik nam zelf deel aan een van de laatste en kan me nog levendig de druk herinneren op de borstkas die ik ervoer. Het was het middel Samarium.

Deze middelen behoren tot de goudserie in de tabel van Mendeljev, en komen in kolom 3, net na Barium. Te beginnen bij Lanthanum (stadium 3) en eindigend bij Lutetium (stadium 17), waarna het element Hafnium (kolom 4) komt. Ze vormen dus een subgroep in kolom 3 van de goudserie, met daarbinnen verschillende stadia (eigenlijk substadia 3 tot 17), overeenkomend met het niveau van ontwikkeling.

Centraal thema: autonomie. Ze willen vrijheid, onafhankelijkheid.
Willen hun eigen leven leiden, hun eigen baas zijn.
Ze zijn verantwoordelijk, en zullen schitterend werk verrichten, als hun werkgever hen tenminste niet tracht te domineren. Diezelfde autonomie willen ze ook bij anderen ondersteunen. Kinderen hebben aversie voor rigide schoolstructuren en willen zelf hun kleren en voedsel kiezen.

 

Belangrijk voor hen is dat ze controle over hun eigen mogelijkheden willen leren ontwikkelen. Ze zijn krachtig, en creatief. Hun macht ligt vooral binnenin, dit in tegenstelling tot verder in de goudserie (zoals Platina en Aurum) waar die macht ook heel sterk in de buitenwereld neergezet wordt. 

Het zijn mensen die veel reflecteren, niet in het minst over zichzelf. Ze zijn zoekers, naar de innerlijke wereld. Vandaar dat je ze vindt onder de therapeuten, die methodes hanteren die niet beperkt zijn tot wat de maatschappij als standaard beschouwt.
Doordat ze alles graag zelf doen, en niet snel hulp aanvaarden, raken ze soms wat geïsoleerd.
Het zijn wereldverbeteraars, maar zelf zullen ze eerder in de schaduw willen blijven.

De pathologie die ze ontwikkelen heeft vaak met het immuunsysteem te maken: auto-immune ziekten. Ook het centraal zenuwstelsel is dikwijls betrokken. Verder o.a. ook oogklachten.

Jan beschrijft elke lanthanide, met zijn zouten, uitgebreid, met telkens in de inleiding een verwijzing naar de Griekse mythologie. Ook waarin ze gebruikt worden (o.a. uitgebreide toepassingen in de telecommunicatie, magneten, lasers).

In mijn eigen praktijk gebruik ik deze middelen zeker wekelijks, ik kan ze niet meer wegdenken uit mijn arsenaal. Ze zijn uiterst geschikt voor deze tijden van transformatie!

Een prachtig basiswerk in de homeopathische geneeskunde, en een must in elke bibliotheek van de praktiserende therapeut in ons mooie beroep!