Boekbespreking

About Potencies, Margriet Plouvier-Suijs

Een van de aspecten die het minst begrepen worden in de homeopathie is de verdunning (potency) - wanner gebruik je welke verdunning en is het überhaupt wel nodig om de verscheidene verdunningen te differentiëren?  Margriet Plouvier-Suijs verrichtte hier grondig onderzoek naar, ontwikkelde een systeem om accuraat de juiste potentie toe te passen, en schreef haar ervaringen neer geïllustreerd met klinische gevallen.

Nadat ik Dr. Margriet Plouvier-Sluijs meerdere malen had gehoord in Nederland, en haar werk had gelezen over de Actiniden (“The Last Series - Actinium, Uranium, Plutonium and others”), wou ik absoluut meer weten over haar bevindingen rond verdunningen. Vooral nadat ik zelf had geëxperimenteerd met sommige van deze, na haar lezing op het jaarlijks Congres van Homeopathische Artsen in Nederland, in september 2014. Meer daarover aan het eind van deze boekbespreking.

Uit haar talrijke berichten op SFO, een Nederlands homeopathisch forum, zeer goed geleid door Dr. Alex Leupen, weet ik dat de auteur briljante en originele inzichten heeft, en een diepe kennis van de hedendaagse leraars, alsook van de beschikbare literatuur.

Ze toont dit aan in de acknowledgement (erkenning), waarin ze haar leraars opsomt en haar collega’s bedankt, die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van haar boek, en een aantal casussen aanbrachten.

About potencies
Margriet Plouvier-Suijs

In de introduction (inleiding) lezen we hoe haar inzichten groeiden. Ze begon met de studie van Hahnemann’s observaties, vervolgde met de aanbevelingen van Boericke, Köhler, Kent, en haar theorie kreeg definitief vorm dankzij hedendaagse schrijvers als Fernand Debats, Marguerite Pelt, Frank Beijering, Rajan Sankaran, Gabriel Campuzano, Alize Timmerman, Chaim Rosenthal, en niet in het minst haar eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Vervolgens: een 2 pagina’s grote table of potencies (tabel van verdunningen) in relatie met hun kernwoorden of -taal. Deze dient als inhoudstafel en wordt herhaald aan het einde van het boek. Deze tabel is een handig instrument om snel de informatie te vinden die je zoekt wanneer je met het boek aan de slag gaat.

Voor ze start met de hoofdstukken die telkens een verdunning behandelen geeft zij haar ervaring in verband met herhaling van de dosis (frequency of the dose).

Het belangrijkste deel van het boek gaat dan over de verschillende verdunningen, telkens met illustratieve casussen.

Het start met 3-4C (stimulerend), 7C (harmoniserend) and 9C (inhiberend), stellingen die ik al kende uit de organotherapie.
Het gaat verder met ideeën die voor mij zeer waardevol waren.
Hoofdstuk LM 1 (feit, standaard), LM 2 of C6 (voelen, ondermijnen), LM 3 of C12 (lichaamstaal, automatisch gedrag).
Hoofdstuk LM 6 of C30 (menselijke natuur, karakter, basic delusion): op dit punt verschilt de auteur met Sankaran die het delusionele niveau in de 1M verdunning plaatst
LM 12 of C200 (vertrouwd, bekend, gewoonte, normaal, parasympathicus): Dr. Margriet Plouvier-Suijs brengt hier het concept aan van dysfunctie van systemen.
LM 18 of 1M (vecht-vlucht-verstijfd, emotie, controle, orthosympathicus): met het concept van geblokkeerde of onderdrukte functie van systemen.
LM 24 of 10M: projectie van emotie/symptomen op een ander individu. LM 30 of 50M: projectie van emotie/symptomen op een kleine groep.
CM, 500M: projectie op een grote groep, op de maatschappij.

Elke verdunning wordt uitgelegd met klinische gevallen, meestal erg kort.

De casussen en hun uitleg waren zo interessant dat ik soms wenste dat de auteur ze wat verder had uitgewerkt en een gedetailleerder beschrijving had gegeven.

Maar dat zou het boek aanzienlijk langer hebben gemaakt, daar waar het belangrijkste doel hier zeker is ons bewustzijn te verhogen dat verdunningen er wel degelijk toe doen. En dat heel wat meer dan de meesten onder ons zich misschien wel realizeren. In de klinische gevallen, voorgesteld in deze hoofdstukken kunnen we zelfs zien dat de juiste remedie vaak niet werkt als de gekozen verdunning niet accuraat is.

De laatste 20 pagina’s bevatten casussen waar verschillende verdunningen werden toegediend. Ze tonen dat elke laag in een patiënt kan aangepakt worden met verschillende verdunningen van een zelfde remedie. Een aanmoediging voor ons allen om een goed gekozen remedie niet te snel te veranderen.

Mijn eigen ervaring met Dr. Margriet Plouvier-Suijs’ innovatieve ideeën? Ik heb haar stellingen rond 10M and 50M verdunningen in heel wat casussen gebruikt. Zoals ze beschrijft, en tot mijn aangename verrassing, kunnen deze hoge potenties een helend effect hebben op niet alleen de patiënt, maar ook op één (10M) of meer personen (50M) uit zijn/haar omgeving; mensen bij wie we anders geen kans hadden gekregen om hen te helen, eenvoudigweg omdat zij niet naar onze praktijk komen op consultatie.

Ik zal zeker de informatie over de lagere verdunningen, zoals beschreven in haar boek, ook gebruiken.

Deze 94 pagina’s lazen vlot en aangenaam, en zijn een onschatbare bron van informatie.

Prachtig werk Margriet, het krijgt mijn warme aanbeveling!

Boekbespreking | Dr. Bart Lambert: About Potencies, Margriet Plouvier-Suijs
About Potencies, Margriet Plouvier-Suijs

De originele boekbespreking van Dr. Bart Lambert verscheen in het Engels in "Spectrum of Homeopathy" No 3/2016, ISBN 1869-3091, op pagina 116

De publicatie kan u bestellen bij de Narayana Verlag voor 18€, het ebook voor 16 €

Het boek About Potencies van Margriet Plouvier-Suijs is beschikbaar via de uitgeverij Emryss. Meer details leest u hier.

Geplaatst in Alle rubrieken, Boekbespreking, Vakliteratuur en getagd met .