mail 14 februari 2021 naar
nieuwsombudsman@vrtnws.be

Dank voor open debat – véél méér nodig

 •  
Beste nieuwsombudsman
 

Vanmorgen in De Zevende Dag verzuchtte dokter Hilde De Smet van Docs4OpenDebate en Artsen
Voor Vrijheid: “eindelijk”. Al maanden wachtten ze op deze gelegenheid om aan een publiek debat
over corona en coronavaccinatie deel te nemen. Ik waardeer deze openheid vanwege de VRT dan ook ten zeerste.

Want tot nu toe vond ik de berichtgeving over corona en met name over coronavaccinatie erg eenzijdig en gekleurd. Ik miste en mis vooral de ruimte voor een echt, evenwaardig tegensprekelijk debat tussen experten met verschillende visies.

Enkele voorbeelden:

 • Het artikel over de uitlatingen van Peter Van Den Begin en Tine Reymers vorige week in Humo https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/10/boudry-vangucht/: daarin mochten Steven Van Gucht en Maarten Boudry deze acteurs bekritiseren. Tot daar aan toe. Maar het artikel  ging wel erg gemakkelijk mee in hun kritiek, vind ik, en vooral in hun framing van andersdenkende experts als “geen echte experts”. Zo werd de Nederlandse bioloog Theo Schetters als “erg anti-vaccin” bestempeld; maar wie diens interview echt beluisterd heeft, weet dat deze bioloog ook zelf vaccin-ontwikkelaar is en enkel specifiek tegen dit ene vaccin waarschuwt: zie https://www.blckbx.tv/videos/massa-vaccinatie-onnodig-enroekeloos en zijn recente antwoord op de kritiek aan zijn adres https://www.youtube.com/watch?v=lXYrilwwf70&feature=youtu.be
 • Ook dit artikel https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/28/orde-der-artsen-wil-strengoptreden-
  tegen-artsen-die-desinformat/ roept vragen bij me op. Oké dat het standpunt van de Orde als zodanig wordt weergegeven, maar waarom niet ook één of meer van deze kritische artsen gecontacteerd en geïnterviewd? Zodat zij zelf kunnen uitleggen dat hun meningen wel degelijk op wetenschappelijke studies gebaseerd zijn? De wetenschap is immers niet één blok, consensus en wetenschap gaan niet samen, er zijn heus wel talrijke “echte” (= met de juiste academische titel) experts die iets wezenlijk anders zeggen over corona (en coronavaccinatie) dan het gangbare discours.  Docs4OpenDebate heeft in september een
  open brief gepubliceerd https://docs4opendebate.be/open-brief/, intussen door 700 artsen
  ondertekend: waarom niet geregeld één van hen in de praatprogramma’s (Terzake, De Afspraak, De Zevende Dag…) uitnodigen?
 • https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/03/vaccinatieweigeraars-w allonie-brussel/ over zorgpersoneel in Franstalig België dat het vaccin weigert: ik vind dit artikel erg tendentieus. Ten eerste door zinnen als “Al is de situatie veruit het slechtst in Brussel”, wat impliceert dat het “goed” is om zoveel mogelijk te vaccineren – alsof dat een objectief feit zou zijn. Ten tweede door mensen aan het woord te laten die deze weigering wijten aan “desinformatie” en “nepnieuws”, maar géén van de personeelsleden zelf aan het woord te laten, en evenmin  experts (bijvoorbeeld Brusselse artsen) die ook vraagtekens bij de coronavaccinatie plaatsen. Zo wordt de indruk gewekt dat het over “onwetend zorgpersoneel” gaat.
 • Tenzij ik het gemist heb, heeft de VRT niet bericht over het arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 28 oktober 2020, dat stelde dat de regering haar coronamaatregelen beter wetenschappelijk moet onderbouwen. Dit lijkt mij ontzettend wezenlijk op een moment dat op basis van expertenadviezen onze vrijheden danig worden ingeperkt.
Mijn verzoek voor de komende dagen en weken: vanaf nu geregeld volwaardige, gelijkwaardige debatten organiseren in uw praatprogramma’s, tussen experten van “hetzelfde niveau”: bijvoorbeeld Pierre Van Damme tegenover de genoemde Theo Schetters. Of twee artsen die het coronavaccin belangrijk vinden, tegenover twee artsen die deze factsheet https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2021/02/FACT-SHEET-jan-2021.pdf onderschrijven.
 
Wilt u dit aub in overweging nemen? Mij lijkt dit zonder meer vitaal voor onze democratie: dat verschillende stemmen uit de wetenschappelijke en medische wereld allemaal aan bod komen.
Enkel zo kunnen mensen (en policiti) zich een evenwichtig oordeel vormen.
 
Met mijn oprechte dank,
Rob Daneels
 

Deze open brief naar de nieuwsombudsman van het VRT-nieuws naar aanleiding van de uitzending “De Zevende Dag” van 14 februari 2021.

Enkele links uit deze tekst werken niet meer, omdat de target files reeds zijn verwijderd (of gecensuureerd?)

Ik miste en mis vooral de ruimte voor een echt, evenwaardig tegensprekelijk debat tussen experten met verschillende visies.

Ga naar het artikel op de website van De Morgen
0

700 artsen ondertekenden Docs4OpenDebate

De wetenschap is immers niet één blok, consensus en wetenschap gaan niet samen

Tenzij ik het gemist heb, heeft de VRT niet bericht over het arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 28 oktober 2020, dat stelde dat de regering haar coronamaatregelen beter wetenschappelijk moet onderbouwen

Mij lijkt dit zonder meer vitaal voor onze democratie: dat verschillende stemmen uit de wetenschappelijke en medische wereld allemaal aan bod komen.