Artsen aansprakelijk voor vaccinatie

Artsen die vaccineren worden aansprakelijk voor de injecties die ze zetten: de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, gepubliceerd op 16/06/2021 in het Belgisch Staatsblad en de dag erna in werking getreden.

13 juni 2021.
Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg (1)

Artikel 27, 7°, lid 2 bepaalt: “De minister of zijn afgevaardigde kan bij beslissing:
7° bevelen dat de voorraad van geneesmiddelen bij groothandelaars enkel kan worden verkocht of geleverd volgens de instructies van het FAGG.
Voor wat betreft de COVID-19 vaccins, mag het vaccin worden afgeleverd aan de burger die wordt opgeroepen voor de vaccinatie door de Staat of de gefedereerde entiteiten, ook bij gebreke aan medisch voorschrift, zoals bedoeld in artikel 1, 22) van de Geneesmiddelenwet. Dit laat de verantwoordelijkheid van de arts die het vaccin toedient of onder wiens verantwoordelijkheid het wordt toegediend, onverlet.”

Onze lezer (advocaat in het Brusselse) concludeert hieruit dat de producent van de injectievloeistof en de Belgische Staat de verantwoordelijkheid naar de artsen doorschuiven.*

 
Artsen aanspraakelijk voor vaccinatie

Lees even mee

wet van 13 juni 2021

* tot nu toe was de Belgische Staat (dus de burgers die taksen betalen) verantwoordelijk (niet, zoals je zou verwachten de producenten van de injectievloeistof, die dwongen immers al lang geleden ‘immuniteit’ af, d.w.z. zij draaien niet op voor de kosten na nevenwerkingen van hun ‘vaccins’).