Nieuws

DOSSIERS en REEKSEN

Over de werking van
klassieke homeopathie

Bekijk de video

  Een homeopaat vinden

 

 

 

lees hier
Nieuwsbrief N° 8

november 2017

N° 9 verschijnt
begin december 2017

Aandachtspunten
in de omgang met homeopathische middelen

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes
ter verlichting van kleine acute kwaaltjes

Polychresten
de meest voorgeschreven remedies

Waarschuwing tegen zelfmedicatie Algemene Voorzorgsmaatregelen
Reeks Huisapotheek bij kinderziekten | Homeopathisch Bekeken
Natriums

NIEUWS (BRIEF), rubrieken en sleutelwoorden

Alle inhouden zijn ondergebracht in 12 verschillende vaste rubrieken, die herkenbaar zijn aan hun eigen beeldicoon. U kan door all deze rubrieken navigeren via het menu. Daarnaast vindt U in de Tag-Cloud binnen de site een veelvoud van trefwoorden die U helpen de gewenste informatie gemakkelijk op te zoeken.

De inhouden van deze site vervangen geen advies, diagnose of therapie gegeven door een arts-homeopaat. Lees ook de waarschuwing tegen zelfmedicatie en de algemene voorzorgsmaatregelen

Tag Cloud thema's